Når du søger specifik hjælp til eget udstyr, bedes du være opmærksom på følgende:
  • IT vejledere er ulønnede frivillige med vidt forskellig baggrund.
  • Der vil være situationer, hvor det ikke lykkes at afhjælpe problemerne, og hvor IT vejlederen henviser til andre eller til professionelle værksteder.
  • IT udstyr er sårbart, og i værste fald kan personlige data, som mails, adresser, dokumenter, billeder og lignende gå tabt eller blive beskadiget.
  • Det er brugerens eget ansvar, at der findes sikkerhedskopi af data på et andet medie, eller på en tilgængelig online placering.
  • Hjælpen sker altid for brugerens egen regning og risiko, såfremt der mod forventning opstår fejl eller skader på udstyret.
  • IT vejlederen hjælper ikke med håndtering af netbank eller andre tjenester, som indeholder personfølsomme oplysninger

IT hjælp