Egtved Mediecenter

Hvem er vi

ledelseEgtved Mediecenter er en organisation af frivillige og ulønnede medarbejdere, der tilbyder uddannelse af og hjælp til pensionister til styrkelse af deres IT-kendskab.

Den daglige ledelse varetages af 'Styregruppen', som er valgt i henhold til Mediecentrets vedtægter.

Styregruppen har nedsat et antal arbejdsgrupper bestående af udvalgte styregruppemedlemmer og undervisere. Hver arbejdsgruppe har ansvar for et bestemt undervisningsområde eller et andet fagligt område.

Der afholdes en årlig generalforsamling iht. vedtægterne.

Alle aktiviteter foregår i bygningen 'Egetoft' i Egtved.

Se mere om Styregruppe og arbejdsgrupper i 'Kontakt' menuen.